ZOEKEN

Eindejaarspremie 2020 & tijdelijke werkloosheid - Corona

Beste Werknemer, Beste Werkneemster in de Dienstencheques,

Op 4 november 2020 stuurde het Sociaal Fonds u de documenten voor de eindejaarspremie en de syndicale premie voor de referteperiode 2020.

Het lijkt erop dat er veel vragen opduiken. Dit is de reden waarom we de volgende verduidelijkingen willen geven.

Ter herinnering, om recht te hebben op de eindejaarspremie 2020, moet u tijdens de referteperiode 2020 (tussen 01/07/2019 en 30/06/2020) minstens 65 dagen hebben gewerkt. Dagen waarop u tijdelijke werkloos was door overmacht – corona worden niet beschouwd als gewerkte dagen.

Maar in deze moeilijke tijden werd er door de sociale partners een uitzondering gemaakt en werd er besloten om deze dagen van tijdelijke werkloosheid door overmacht - corona voor de eindejaarspremie 2020 gelijk te stellen met werkdagen.

Wat betekent dit in de praktijk? Dit betekent dat deze “coronadagen” worden samengeteld met het aantal gewerkte dagen gedurende de periode. Als u door de corona-maatregelen niet de 65 werkdagen heeft bereikt die nodig zijn om recht op een eindejaarspremie te krijgen. Als u minimum 65 dagen heeft gewerkt, heeft u in ieder geval recht op een eindejaarspremie en heeft het aantal "coronadagen” geen invloed op de toekenning of op het bedrag van uw premie.

Voorbeeld 1: u heeft in de periode 60 dagen gewerkt en u was 10 dagen "corona" werkloos. Dit betekent dat u recht heeft op een eindejaarspremie omdat u het vereiste aantal van 65 dagen bereikt heeft (60 werkdagen + 10 dagen "corona" werkloosheid). Deze eindejaarspremie wordt echter alleen berekend over het brutoloon dat voor de 60 werkdagen door uw werkgever is aangegeven.

Voorbeeld 2: u heeft 120 dagen in de periode gewerkt en u was 10 dagen "corona" werkloos. Dit betekent dat u recht heeft op een eindejaarspremie omdat u meer dan 65 dagen (120 werkdagen) gewerkt heeft. In de praktijk verandert dit voor u niets : uw eindejaarspremie wordt berekend over de 120 dagen brutosalaris die door je werkgever is aangegeven.

De sociale partners hebben echter geen akkoord bereikt om de "corona"-werkloosheidsuitkeringen op te nemen in de berekening van de eindejaarspremie. Uw eindejaarspremie wordt dus enkel berekend op het brutoloon dat is aangegeven door uw werkgever voor de periode van 01/07/19 tot 30/06/2020 zonder rekening te houden met het bedrag van de werkloosheidsuitkering dat u hebt ontvangen.