ZOEKEN

Eindejaarspremie 2023

Als u recht heeft op een eindejaarspremie 2023 ontvangt u, per post, in de week van 2 november 2023 een eindejaarspremiedocument.

Om recht te hebben op de eindejaarspremie 2023 moet u minstens 30 dagen hebben gewerkt in de dienstencheques sector tussen 1 juli 2022 en 30 juni 2023.

Is het rekeningnummer dat op uw premiedocument staat correct, dan moet u niets doen: uw eindejaarspremie wordt automatisch betaald op 1 december 2023.

Is er geen rekeningnummer vermeld op uw premiedocument of is het rekeningnummer op het vak A niet correct, vul dan onmiddellijk het vak B van uw premiedocument in met uw correct rekeningnummer en stuur het document ondertekend terug naar het Sociaal Fonds voor Dienstencheques op het adres Havenlaan 86 bus 340 in 1000 Brussel.

U kan uw rekeningnummer ook op onze website meedelen (bij contact) of per fax op 02/423.21.99.

Vergeet niet uw volledig rijksregisternummer mee te delen.