ZOEKEN

Eindejaarspremie 2022

Als u recht heeft op een eindejaarspremie 2022 ontvangt u, per post, in de week van 2 november 2022 een eindejaarspremiedocument.

Om recht te hebben op de eindejaarspremie 2022 moet u minstens 30 dagen hebben gewerkt in de dienstencheques sector tussen 1 juli 2021 en 30 juni 2022.

Voor de toekenning van de eindejaarspremie 2022 worden de dagen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht – Corona gelijkgesteld voor het openen van het recht op de premie (om het minimum aantal van 30 dagen te bereiken) maar niet voor de berekening van het bedrag van de premie.


Is het rekeningnummer dat op uw premiedocument staat correct, dan moet u niets doen: uw eindejaarspremie wordt automatisch betaald op 1 december 2022.

Is er geen rekeningnummer vermeld op uw premiedocument of is het rekeningnummer op het vak A niet correct , vul dan onmiddellijk het vak B van uw premiedocument in met uw correct rekeningnummer en stuur het document ondertekend terug naar het Sociaal Fonds voor Dienstencheques op het adres Havenlaan 896 bus 340 in 1000 Brussel.

U kan uw rekeningnummer ook op onze website meedelen (bij contact) of per fax op 02/423.21.99.

Vergeet niet uw volledig rijksregisternummer mee te delen.