ZOEKEN

Werkgeversbijdrage Sociaal Fonds

De collectieve arbeidsovereenkomsten van 6 juni 2016 jl. zijn ondertekend door de woordvoerders van de verschillende vertegenwoordigers van de sector. Deze cao's werden op de griffie van de FOD Werk neergelegd om bij koninklijk besluit algemeen verbindend te worden verklaard.

Rekening houdend met de verhoging in het kader van de eindejaarspremie (+ 0,5%), de vermindering waarover is onderhandeld ingevolge de taxshift voor onbepaalde duur (- 0,05%) en de tijdelijke vermindering van de kwartaalbijdragen voor opleidingsinspanningen zal de werkgeversbijdrage aan het Sociaal Fonds als volgt evolueren:

2017/Q1: 6,69% (soc. voordelen) + 0,1% (risicogroepen) + 0% (vorming) = totaal 6,79% op de lonen aan 108 pct. aangegeven aan de RSZ

2017/Q2: 6,69% (soc. voordelen) + 0,1% (risicogroepen) + 0% (vorming) = totaal 6,79% op de lonen aan 108 pct. aangegeven aan de RSZ

2017/Q3: 6,69% (soc. voordelen) + 0,1% (risicogroepen) + 0,2% (vorming) = totaal 6,99% op de lonen aan 108 pct. aangegeven aan de RSZ

2017/Q4: 6,69% (soc. voordelen) + 0,1% (risicogroepen) + 0,2% (vorming) = totaal 6,99% op de lonen aan 108 pct. aangegeven aan de RSZ

2018/Q1: 6,69% (soc. voordelen) + 0,1% (risicogroepen) + 0,2% (vorming) = totaal 6,99% op de lonen aan 108 pct. aangegeven aan de RSZ

2018/Q2: 6,69% (soc. voordelen) + 0,1% (risicogroepen) + 0,2% (vorming) = totaal 6,99% op de lonen aan 108 pct. aangegeven aan de RSZ

2018/Q3: 6,69% (soc. voordelen) + 0,1% (risicogroepen) + 0,2% (vorming) = totaal 6,99% op de lonen aan 108 pct. aangegeven aan de RSZ

2018/Q4: 6,69% (soc. voordelen) + 0,1% (risicogroepen) + 0,2% (vorming) = totaal 6,99% op de lonen aan 108 pct. aangegeven aan de RSZ